• آدرس : تهران
  • تلفن واحد فروش و پشتیبانی: 02188517524 – ۰۳۱۵۵۴۶۴۵۴۶ – ۰۳۱۵۵۴۶۴۵۴۹
  • واحد پشتیبانی :  09392950908
  • واحد نرم افزار : 09122901201
  • مدیریت : 09133612226- ۰۹۱۲۵۳۰۸۴۸۹
  • ایمیل : info@zaman-pardaz.com