درباره زمان پرداز بیشتر بدانید

شروع به کار این مجموعه از سال 1395 در عرضه محصولات سیستم های حضور و غیاب، کنترل دسترسی، نرم افزار حضور و غیاب، نرم افزار مدیریت باشگاههای ورزشی، حقوق و دستمزد و نرم افزارهای مالی و حسابداری می باشد.

آشنایی با رزومه ما

برخی از مشتریان ما